FANDOM


Map

RotLCStartMap

Capes

YiLingCapes
Factions

Cao Cao Faction

Capital: Xu Chang

CaoCaoXiahouDunDianWeiXuZhuXiahouYuanXuHuangCaoRen


Sun Ce Faction

Capital: Chang Sha

SunCeZhouYuSunShangXiangSunQuanHuangGaiDaQiaoXiaoQiaoZhouTai

Liu Bei Faction

Capital: Xia Pi

LiuBeiZhaoYunGuanYuZhangFei


NPC Factions

Lu Bu Faction

LuBuDiaoChanZhangLiao

Yuan Shao Faction

YuanShaoZhangHeZhenJi

Ma Teng Faction

MaChaoPangDe

Liu Yao Faction

TaishiCi

Liu Biao Faction

HuangZhongGanNingWeiYan

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.